Tlačová správa - Zjednodušenie platenia turistickej taxy pre jachtárov v Chorvátsku

Tlačová správa - Zjednodušenie platenia turistickej taxy pre jachtárov v Chorvátsku

Bezpečné Chorvátsko!

Od 1.4.2021 môžu jachtári zaplatiť turistickú taxu už iba online!

Záhreb/Bratislava, 16. apríla 2021                                                                                   
Tlačová správa
 

Záhreb / Bratislava. Po pilotnom projekte zavedenia výberu turistických táx online v roku 2020 a po skutočnosti, že pandémia Covid-19 je stále prítomná, sa chorvátske turistické združenie, po dohode s Ministerstvom mora, dopravy a infraštruktúry rozhodlo v roku 2021 vyberať námorné mýto výlučne online - prostredníctvom portálu https://nautika.evisitor.hr/.   Od 4. apríla 2021 ho už nebude možné kúpiť v priestoroch prístavných pobočiek v marínach.

Jednou z výhod tohto spôsobu spoplatňovania, ktorý je v súlade so súčasnými epidemiologickými odporúčaniami, je zníženie potreby fyzických návštev v priestoroch prístavných pobočiek v marínach.

Tak isto ostáva v platnosti, v roku 2020 zavedené, zvýhodnené platenie turistických táx. Jachtári nemusia platiť turistickú taxu za loď a za počet osôb ale môžu si vybrať či chcú platiť za loď, alebo počet osôb, podľa toho čo je pre nich výhodnejšie.

Výška turistickej taxy je závislá od dĺžky plavidla alebo podľa počtu osôb, ktorí sa budú zdržiavať na palube.

I.                   Platenie podľa dĺžky plavidla (paušálna turistická taxa):

·         Plavidlo 7 - 9 metrov

·         Plavidlo 9 - 12 metrov

·         Plavidlo 12 - 15 metrov

·         Plavidlo 15 - 20 metrov

·         Plavidlo nad 20 metrov

Výšku turistickej taxy nájdete v  CENNÍKU.

II.                  Platenie podľa počtu osôb (turistická taxa za prenocovanie)

Výška turistickej taxy je závislá od počtu osôb, ktoré sa budú zdržiavať na plavidle. Jedna osoba platí za jedno prenocovanie 10 HRK.

Za účelom informovania turistov o online aplikácii prikladáme leták, ktorý bude slúžiť ako návod na platbu. Leták obsahuje krátke pokyny na používanie portálu a QR kód, ktorý po naskenovaní presmeruje používateľa na stránku aplikácie. Prípadné otázky vám radi zodpovieme na nautika@htz.hr