ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poistenie insolventnosti

SETTOUR Slovakia spol. s r.o. je poistený pre prípad úpadku v UNION poisťovni, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava.

V zmysle zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania CK a CA č. 281/2001 Z.z. poistných podmienok a poistnej zmluvy 11 6 3527 sú poistením kryté nároky voči CK Settour Slovakia spol. s r.o. až do sumy 23.000 EUR, uplatnené v UNION, poisťovacej a.s. do 30 dní odo dňa, v ktorom bol zájazd skončený. Poistnú udalosť je možné oznámiť na h.u. adrese alebo telefonicky na čísle: +421 2 20815911, +421 904 895605 alebo faxom na čísle: +421 2 5342 1112 resp. aj iným spôsobom.