ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Cestovné poistenie

Poistenie

K zájazdom do zahraničia ponúkame komplexné poistenie Union. Poistenie zahŕňa nasledovné riziká:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • poistenie batožiny
 • strata dokladov
 • oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • úrazové poistenia
 • poistenie storna zájazdu do 3000 EUR / osoba
 • poistenie nevydarenej dovolenky
 • poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu
 • poistenie doprovodu
 • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
 • poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
 • poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa
 • poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla
 • poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
 • poistenie oneskoreného nástupu na zájazd.

Poistenie je možné zakúpiť len súčasne so zájazdom. Inak nebude uznané poisťovateľom.

Výška poistného za 1 osobu a za 1 deň je stanovená nasledovne (stav 1.12.2016):

Oblasť krajín Bežné cestovanie Lyžovanie / Potápanie
Územie Európy
Všetky štáty Európy vrátane Turecka, Alžírska, Maroka, Tuniska, Cypru, Egypta , Izraela, Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu a európskej časti Ruskej federácie
 2,80 €  4,80 €
Oblasť mimo Európy
Všetky štáty sveta okrem USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, JAR
 3,40 €  5,70 €
Oblasť sveta
Všetky štáty sveta
 4,80 €  7,80 €

Poistenie sa nevzťahuje na Slovenskú republiku, krajinu trvalého pobytu poisteného a krajinu, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.