Tlačová správa - Chorvátsko uľahčuje vstupné podmienky pre turistov od 1. apríla 2021

Tlačová správa - Chorvátsko uľahčuje vstupné podmienky pre turistov od 1. apríla 2021

Bezpečné Chorvátsko!

Chorvátsko uľahčuje vstupné podmienky pre turistov od 1. apríla 2021,prví turisti už prichádzajú na veľkonočné sviatky. Za akých podmienok už môžeme cestovať do obľúbeného Chorvátska?

Záhreb/Bratislava, 31. marca 2020
Tlačová správa
                                                                                        
Podpredseda vlády Chorvátskej republiky a minister vnútra Dr.Sc. Davor Božinović predstavil na dnešnej tlačovej konferencii nové opatrenia zavedené Chorvátskom od 1. apríla 2021, z ktorých najdôležitejšie je to, že turisti z EÚ, teda zo schengenského priestoru, môžu vstúpiť do Chorvátska s podmienkou predloženia certifikátu negatívneho antigénového testu na SARS-CoV-2 a že deti do siedmich rokov cestujúce s rodičom nepotrebujú žiadne testy.
 
Ide o súčasť opatrení, ktoré výrazne znížia náklady na dovolenky a cestovanie všetkým, najmä rodinám s deťmi, čo sa týka ich výdavkov na testovanie. 
 
V samotnom rozhodnutí sa uvádza, že vstup je povolený za splnenia jednej z troch nižšie uvedených podmienok. Navyše umožní vstup aj osobám bez jedného z troch nižšie uvedených podmienok, a to tak, že tieto osoby po príchode do krajiny nastúpia do karantény a test si nechajú urobiť v Chorvátsku. V prípade že by sa nemohli dať testovať, tak ich karanténa trvá 10 dní.
 
Základné podmienky vstupu sú tieto: „Osobám prichádzajúcim priamo z krajín a / alebo regiónov Európskej únie alebo z krajín a / alebo regiónov schengenského priestoru bude umožnený vstup do Chorvátskej republiky s:
 
1. predložením negatívneho PCR testu alebo antigénového testu na SARS-CoV-2 uvedenom na Spoločnom zozname antigénových testov vzájomne uznávaných členskými štátmi Európskej únie, uverejnenom Európskou komisiou, ak sú výsledky testu nie staršie ako 48 hodín do príchodu na hraničný prechod. V prípade rýchleho antigénového testu a pobytu v Chorvátskej republike na viac ako 10 dní sa test musí vykonať znova do desiateho dňa odo dňa vydania tohto testu.
 
alebo
 
2. predloženie osvedčenia o očkovaní pre osoby, ktoré dostali 14 dní od očkovania druhú dávku vakcíny COVID-19 alebo od jednorazovej vakcinácie, ak ide o jednorazovú vakcínu
 
alebo
 
3. predloženie pozitívneho PCR testu, alebo antigénového testu, ktorý potvrdzuje, že osoba sa zotavila z infekcie vírusom SARS-CoV-2, kde sa test uskutočnil do 180 dní a je starší ako 11 dní od dátumu príchodu na hraničný prechod, alebo s predložením potvrdenia o prekonaní choroby COVID-19 vydaného lekárom "
 
Deti mladšie ako sedem rokov, ktoré cestujú s rodičom / zákonným zástupcom, sú vyňaté z povinnosti prezentovať negatívny výsledok testu a karantény, ak majú rodičia / zákonní zástupcovia negatívny výsledok PCR testu alebo rýchleho antigénového testu alebo potvrdenie očkovania proti chorobe COVID-19.
 
Pri prekračovaní hraničných priechodov Chorvátskej republiky a pobyte v Chorvátskej republike sú všetky osoby povinné dodržiavať epidemiologické opatrenia a všeobecné a špeciálne odporúčania a pokyny Chorvátskeho ústavu verejného zdravia. Všetkým zahraničným cestujúcim, pokiaľ splnia podmienky pre vstup do Chorvátskej republiky, sa odporúča vstup oznámiť vopred pomocou aplikácie https://entercroatia.mup.hr/.
 
 
KONTAKT PRE MEDIA:
 
Andrej Maťko, email:  amatko@settour.sk, mobil: +421 905 656846