Tlačová správa - Chorvátsko neuznáva bežné slovenské testy formou SMS a ruší povinnosť sa po 10 dňoch testovať

Tlačová správa - Chorvátsko neuznáva bežné slovenské testy formou SMS a ruší povinnosť sa po 10 dňoch testovať

Bezpečné Chorvátsko!

Ak sa chystáte do Chorvátska, prečítajte si nasledujúce pokyny pre bezproblémový vstup cez hranice!

Záhreb/Bratislava, 07. mája 2021                                                                                   
Tlačová správa
 

Chorvátske Ministerstvo vnútra neuznáva výsledok testu formou SMS alebo samo testy. Na svojich stránkach https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212  uvádza náležitosti, ktoré by malo obsahovať Potvrdenie o antigénnom teste:
"Ak boli výsledky antigénneho testu vykonané v zahraničí, musí na potvrdení byť viditeľný výrobca a / alebo obchodný názov testu a test musí byť vystavený zdravotníckym zariadením / laboratóriom a podpísaný / potvrdený lekárom. Pokiaľ nebude spĺňať hore uvedené náležitosti, nebude test pri vstupe do Chorvátskej republiky považovaný za dôveryhodný.

Povolené rýchle antigénne testy sú uvedené v Spoločnom zozname rýchlych antigénnych testov uznávaných členskými štátmi Európskej únie (str.-8.-11), zverejnenom Európskou komisiou. Okrem testov zo spoločného zoznamu rýchlych antigénnych testov uznávaných členskými štátmi Európskej únie je uznateľný aj SARS-COV-2 ANTIGÉN TEST KIT od čínskeho výrobcu Shenzhen ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., ktorý nie je na zozname schválených testov od Európskej komisie."

Odporúčame, aby sa cestujúci pred testovaním informovali, či dané testovacie miesto alebo laboratórium vykonáva vyššie schválené testy a či vydávajú Potvrdenie o antigénnom teste na cestu do zahraničia v angličtine, alebo dvojjazyčné slovensko-anglické, ktoré okrem bežných údajov z výsledku testu, musia spĺňať nasledovné podmienky:

1.       názov výrobca antigénneho testu

2.       podpis lekára

3.       pečiatka testovacieho miesta alebo laboratória.

V prílohe nájdete Spoločný zoznam rýchlych antigénnych testov uznávaných členskými štátmi Európskej únie (strana 8-11).

 

Zároveň vás informujeme o zmene pre osoby prichádzajúce do Chorvátska z iných ako zelených krajín:

·         Osoby, ktoré do Chorvátska vstúpia na základe predloženia negatívneho antigénneho testu, sa už nemusia po desiatich dňoch od vykonaného testu znovu testovať v Chorvátsku. Táto povinnosť bola zrušená.

 

Detailné informácie o podmienkach vstupu do Chorvátska tu:

·         v chorvátčine: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211  

·         v angličtine: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212