Chrípka zabíja v Nemecku tisíce ľudí ročne

Chrípka zabíja v Nemecku tisíce ľudí ročne

Informácie o infekcií 2019-nCoV

V čase, keď Nemecko hovorí o novom víruse Corona, stúpa počet chrípkových ochorení a úmrtí: Pred dvoma rokmi to bolo 25.000.

Aké nebezpečné je pľúcne ochorenie, ktoré vyvoláva infekcia 2019-nCoV? Ako je možné sa chrániť pred vírusom?

To všetko sú oprávnené otázky. Treba si ich však položiť v aj, alebo predovšetkým, v súvislosti s chrípkovým vírusom, ktorý je rozšírený v oveľa väčšom meradle. Tak ako každú zimu.

V predchádzajúcom týždni ochorelo v Nemecku asi 7.000 ľudí preukázateľne na chrípku, v týždni predtým okolo 4.400 ako oznámil inštitút Róberta Kocha (RKI). Od začiatku chrípkovej vlny bolo niekoľko tisíc tak ťažkých prípadov, že bola potrebná hospitalizácia, zomrelo 32 osôb.

Počas chrípkovej epidémie v zime 2017/2018 umrelo v Nemecku na chrípku podľa odhadov RKI asi 25.000 osôb, v roku predtým necelých 23.000. Zo štatistík RKI je možné usúdiť, že ťažké chrípkové epidémie ovplyvňujú negatívne priemernú dĺžku života v Nemecku.

Napriek tomu, že chrípkové obdobie 2018/2019 bolo v Nemecku mierne, návšteva lekára, kvôli chrípke bola asi 3,8 milióna ľudí a 18.000 bolo hospitalizovaných.

Obávať sa Corona vírusu a ignorovať pritom chrípku nie je rozumné.

Musíme očakávať v Nemecku väčšie vypuknutie chorobnosti?

V súvislosti s chrípkou je jasná odpoveď – áno. Ako závažná bude chrípková vlna, sa ešte nedá presne povedať, epidémia sa môže ťahať až do marca.

V súvislosti s Corona vírusom 2019-nCoV nie je možná predpovedať, či sa Corona v Nemecku rozšíri, alebo sa bude vyskytovať iba ojedinele u ľudí, ktorí sa nakazili v Číne. Jednotlivé prípady neznamenajú ohrozenie pre celkové obyvateľstvo. RKI uvádza, že tento odhad sa môže novými poznatkami zmeniť.

Aké nebezpečné je pľúcne ochorenie, ktoré vyvoláva 2019-nCoV?

Podľa doterajších správ na infekciu 2019-nCoV zomreli predovšetkým staršie osoby, ktoré trpeli iným ťažkým ochorením a ich imunitný systém bol už oslabený. Podľa informácií z Číny je úmrtnosť asi 2%. Toto číslo treba brať s rezervou, pretože od vypuknutia sa pri štatistike mohli prehliadnuť ľahšie prípady, takže celková úmrtnosť je zrejme nižšia.

Vírus zrejme môže postihnúť dolné dýchacie cesty a spôsobiť tak zápal pľúc. Príznaky sú zvýšená teplota, suchý kašeľ, problémy s dýchaním. Pacienti netrpia nádchou. 

Aká nebezpečná je chrípka, závisí od toho, aké kmene sú v obehu

Existujú rôzne typy menej aj viac nebezpečných chrípkových vírusov.

Aj pri chrípke sú najohrozenejšou skupinou chronicky choré osoby, tak ako menšie deti, seniori a tehotné ženy. Príznaky chrípky: teplota až do 41 stupňov Celzia, suchý kašeľ, bolesti hlavy a svalov, únava, nechuť do jedla. Možné sú komplikácie ako zápal pľúc, zápal stredného ucha a vo výnimočných prípadoch zápal mozgových blán.

Ako je možné sa chrániť pred vírusom?

Rozdiel medzi chrípkou a vírusom 2019-nCoV je v tom, že aktuálne existuje očkovanie iba proti chrípke. Keďže každý rok sú v obehu iné kmene chrípky odporúča sa každoročné očkovanie, predovšetkým chronicky chorým, nad 60 rokov, zdravotnícky personál a podobne.  

Očkovanie sa odporúča pred zimnou sezónou, ale aj teraz môže mať ešte význam.

Okrem toho platia rovnaké odporúčania ako ochrana pred nákazou: časté umývanie rúk a udržiavanie odstupu od chorých osôb.