Aktuálne: Informácie o fungovaní letiska Viedeň

Aktuálne: Informácie o fungovaní letiska Viedeň

Aktuálne informácie z letiska Viedeň

Najnovšie informácie o fungovaní letiska Viedeň, ktoré by ste mali vedieť predtým, než odletíte.

Od 19. marca 2020 sa všetky manipulačné činnosti na letisku Viedeň dočasne sústreďujú v termináli 3 z dôvodu zníženého počtu letov. V celom termináli sa musia nosiť ochranné masky tváre. Prístup z parkoviska 3 do lekárne a terminálu 3 bude naďalej možný. Všetky potrebné operačné oddelenia budú sú obslúžené a sprístupnené nepretržite. Celý objekt a budovy terminálu budú monitorované a kontrolované bezpečnostným personálom.

Aktuálne prílety na letisko Viedeň

Aktuálne odlety z letiska Viedeň

Kontaktné údaje na aerolínie na letisku Viedeň

Informácie o požiadavkách na vstup

Zjednodušené požiadavky na vstup z 31 krajín

Ľudia môžu bez obmedzenia vstúpiť na územie Rakúska z jednej z nasledujúcich krajín, ak majú bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Rakúsku alebo v jednej z týchto krajín. V tejto súvislosti musí osoba cestujúca do Rakúska vierohodne preukázať, že sa nenachádzala v žiadnej inej krajine s výnimkou Rakúska alebo jednej z krajín uvedených na zozname. V súčasnosti sú to tieto krajiny: Andorra, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Španielsko (Baleárske ostrovy (do 23. augusta 2020) a Kanárske ostrovy), Spojené kráľovstvo a Vatikán. Rakúska spolková vláda hodnotí situáciu COVID-19 v týchto krajinách ako bezpečnú.

Test COVID-19 alebo 10-dňová karanténa pri vstupe do Rakúska zo všetkých ostatných krajín

Aby mohli vstúpiť do Rakúska osoby zo všetkých ostatných krajín, ktoré nie sú na vyššie uvedenom zozname, musia predložiť negatívny test COVID-19 (nie starší ako 72 hodín) alebo začať desaťdňovú karanténnu lehotu. Osoba, ktorá pri vstupe do Rakúska absolvuje test COVID-19 s negatívnymi výsledkami, povinné obdobie karantény je pre ňu predčasne ukončené. Cestujúci majú možnosť každý deň od 7:00 do 20:00 vykonávať testy COVID-19 na letisku Viedeň bez nutnosti registrácie vopred.
 
Cestujúci z nasledujúcich rizikových oblastí COVID-19 sa nemôžu slobodne rozhodnúť medzi testom COVID-19 alebo karanténou. V takom prípade sa pri vstupe do krajiny musia predložiť negatívne výsledky testu COVID-19. Platí to pre cesty do Rakúska z: Albánska, Bangladéša, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Bulharska, Čile, Chorvátska, Ekvádoru, Egypta, Indie, Indonézie, Iránu, Kosova, Mexika, Moldavska, Čiernej Hory, Nigérie, Severnej Makedónie, Pakistanu, Peru, Filipín, Portugalska, Province of Hubei (Čínska ľudová republika), Rumunska, Ruskej federácie, Španielska (pevnina a Baleárske ostrovy (od 24. augusta 2020)), Švédska, Senegalu, Srbska, Južnej Afriky, Turecka, Ukrajiny a Spojených štátov amerických.
 
Ľudia prichádzajúci z týchto krajín, ktorí sú rakúskymi občanmi a štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ a EHP, ako aj ľudia cestujúci z týchto krajín, ktorých bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu je v Rakúsku alebo ktorí majú platné povolenie na pobyt v Rakúsku, majú možnosť získať povolenie na pobyt, ak absolvujú molekulárno-biologický test SARS-CoV-2 do 48 hodín po vstupe do Rakúska. To znamená, že táto skupina ľudí má povolený vstup do Rakúska bez testu COVID-19. Títo ľudia prichádzajúci do Rakúska môžu pri príchode na letisko vykonať test PCR na mieste. Výsledky skúšok sa im oznámia elektronicky. V takom prípade však budú musieť zostať v karanténe, kým nedostanú negatívne výsledky testu. Karanténa je domáca karanténa s vlastným monitorovaním alebo vhodné ubytovanie. Dotknutí jednotlivci musia sami uhradiť náklady na testovanie a ubytovanie.

Cestujúci nájdu všetky informácie o vstupných požiadavkách tu.

Niekoľko krajín sprísnilo vstupné predpisy pre cestujúcich z Rakúska a v niektorých prípadoch uzatvorilo letiská na medzinárodné lety. Viac informácií o vstupných predpisoch a cestovných výstrahách nájdete na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí Rakúska (+43 1 90115 4411). Rakúšanom v zahraničí sa odporúča zaregistrovať sa online.

Testy na koronavírus PCR sa teraz môžu vykonávať priamo na letisku Viedeň

Letisko Viedeň cestujúcim ponúka možnosť podrobiť sa molekulárno-biologickému testovaniu COVID-19 (test PCR) priamo na mieste po prílete do Rakúska. Cestujúci, ktorí sa vracajú z Baleárskych ostrovov do 28. augusta 2020 vrátane, majú nárok na bezplatný test po predložení palubného lístka. Všetky informácie nájdete na www.viennaairport.com/pcrtest.

Preventívne opatrenia

Letisko Viedeň nepretržite úzko spolupracuje s rakúskymi zdravotníckymi orgánmi. Telesnú teplotu všetkých prichádzajúcich cestujúcich budú merať zdravotnícke orgány na letisku.

Odbavovacie, nástupné a informačné stoly sú vybavené ochranou, na nástupných plochách sú umiestnené značky vzdialenosti a sú umiestnené stojany na dezinfekciu rúk. O týchto opatreniach budú cestujúci informovaní na mieste prostredníctvom oznámení a monitorov informácií v termináli. V prípade nástupu do autobusu bude počet cestujúcich na autobus obmedzený, aby sa zabezpečilo dodržanie dostatočnej bezpečnostnej vzdialenosti.

Letisko Viedeň tiež vykonáva zvýšené čistenie na celom letisku. Zábradlia, kľučky dverí a sanitárne zariadenia sa čistia častejšie, častejšie sa vymieňajú aj filtre vo ventilačných systémoch. Pre cestujúcich a zamestnancov sú v termináli potrebné ochranné masky. Ľudia s postihnutím môžu kedykoľvek kontaktovať zamestnancov letiska Viedeň.

Dôležité poznámky

Pokiaľ ide o lekárske otázky a príznaky, zavolajte prosím na zdravotné číslo 1450. V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa koronavírusu je k dispozícii linka 0800 555 621 (zo zahraničia +43 1 3860 555). Ďalšie informácie o koronavíruse sa nachádzajú na domovskej stránke ministerstva zdravotníctva Rakúska alebo AGES. Upozorňujeme, že tieto informácie sú aktuálnym stavom. Keďže nie je možné predvídať, ako sa bude situácia vyvíjať v nasledujúcich dňoch a týždňoch, môžu sa vyskytnúť zmeny.