ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuálne: Cestovanie a koronavírus - zelené, žlté a červené krajiny

Aktuálne: Cestovanie a koronavírus - zelené, žlté a červené krajiny

Zhrnuli sme pre vás všetky dôležité informácie

V súvislosti s cestovaním sa v posledných týždňoch skloňujú tri tipy krajín - zelené, žlté a červené. Čo vás čaká pri návšteve krajín na týchto zoznamoch?

Od 01.10.2020 Slovensko opäť zaviedlo núdzový stav, napriek tomu hranice ostávajú otvorené. Niektoré Európske krajiny uvoľňujú bezpečnostné opatrenia, niektoré sú nútené bezpečnostné opatrenia sprísňovať. Kam môžete vycestovať na jarnú dovolenku a aké podmienky Vás čakajú pri príchode do krajiny?

Zelené krajiny

Bulharsko

Bulharsko

Cestovanie do Bulharska je bez obmedzení, nepotrebujete ani negatívny test na COVID 19, ani absolvovanie karantény. Po vstupe do krajiny je ale povinné vyplnenie vyhlásenia o dodržiavaní pandemiologických opatrení v krajine.

Švédsko

Švédsko

Nevyžaduje sa ani negatívny test na COVID 19, ani absolvovanie karantény.

Taliansko

Taliansko

Pri cestovaní zo Slovenska do Talianska je povinný negatívny test na COVID-19.

Fínsko

Island

Od 15. januára 2021 sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Pred príjazdom sú cestujúci povinní vyplniť registračný formulár ohľadne pravidiel COVID-19 kontroly. Rovnako je cestujúcim odporúčané si stiahnuť mobilnú aplikáciu Rakning C-19.

Žlté krajiny

Maďarsko

Maďarsko

Slovenskí epidemiológovia zaradili Maďarsko do žltej zóny, teda neodporúčajú do tejto krajiny cestovať. Maďari však svoje hranice zatvorili a nepúšťajú na hraniciach nikoho, okrem maďarských občanov.

Rakúsko

Rakúsko

Je taktiež na zozname žltých krajín, kde sa cestovať neodporúča. Rakúsko na hraniciach vykonáva náhodné kontroly, v prípade nevyhnutného vycestovania nemusíte mať negatívny test na COVID 19, ani absolvovať karanténu. Od 15.januára 2021 je povinnosť elektronickej registrácie osôb s nasledujúcimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, dátum vstupu, dátum odchodu, krajina, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie.

Poľsko

V prípade vstupu do Poľska osobným motorovým vozidlom do 5 osôb nie je potrebné mať negatívny test na COVID-19, ani absolvovať povinnú karanténu v Poľsku. Súčasťou opatrení počas národnej karantény bude aj zavedenie 10-dňovej karantény pri vjazde do Poľska prostriedkom hromadnej dopravy (lietadlom, vlakom, autobusom, taxi). 

Česká republika 

Pri vstupe do Českej republiky je povinné pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín. 

Slovinsko

Slovinsko

Slovenská republika je v Slovinsku zaradená medzi červené (rizikové) krajiny, preto je povinná 14-dňová karanténa alebo preukázanie negatívneho testu PCR na hraniciach nie starším ako 72 hodín. Taktiež je možnosť preukázanie sa antigénovým negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín. 

Nemecko

Cestujúci z rizikových oblastí musia doložiť negatívny test na SARS-CoV-2 do 48 hodín po vstupe do Nemecka. Rozhodnutie platí bez výnimky, aj pre cestujúcich ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.

Lichtenštajnsko

S účinnosťou od 1. februára 2021 bude Slovenská republika zaradená na zoznam rizikových krajín, po príchode z ktorých platí povinná 10-dňová karanténa.

Švajčiarsko

S účinnosťou od 1. februára 2021 bude Slovenská republika zaradená na zoznam rizikových krajín, po príchode z ktorých platí povinná 10-dňová karanténa.

Grécko

Od 11. novembra je vstup na územie Grécka (či leteckou alebo pozemnou dopravou) povolený iba po predložení negatívneho PCR testu. PCR test nesmie byť starší viac ako 72 hodín. Od 9. januára 2021 sa všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Grécka, nariaďuje karanténa po dobu 7 dní.

Veľká Británia

Veľká Británia

Od 18. januára 2021 platí pre cestujúcich prichádzajúcich zo všetkých krajín povinnosť preukázania sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19.  Otestovať sa môžete dať najskôr 3 dni pred plánovanou cestou.

Francúzsko

S platnosťou od polnoci 24. januára 2021 môžu občania Slovenskej republiky vstupovať do Francúzska len s negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Výnimka z tejto povinnosti platí len pre pendlerov a medzinárodnú cestnú dopravu.