Tajuplná synagóga v Prahe

Tajuplná synagóga v Prahe

Najmladšia, ale najkrajšia

Tento židovský svätostánok neodmysliteľne patrí k Prahe tak, ako Václavské námestie či Golem.

V srdci Prahy sa nachádza štvrť Josefov, opradená mystikou ešte i do dnešných dní.

Pri pohľade na staručké synagógy či tajuplný židovský cintorín (ktorý záhadne neporušila počas záplav ani vysoká hladina Vltavy) nie je ťažké preniesť sa strojom času do minulosti, do stredovekej Prahy legendárneho Golema a rabína Léviho, kedy kvitla alchýmia. Alebo o trochu neskôr, do temného obdobia pred a počas druhej svetovej vojny, keď obyvateľov židovského geta odvážali do Terezína. Cintorín aj synagógy sú naozajstné historické unikáty s neopakovateľnou atmosférou dôstojného pokoja, ktoré by milovníci histórie rozhodne nemali pri potulkách Prahou vynechať.

Španielska synagóga v Prahe

Najkrajšia  a zároveň najmladšia synagóga je takzvaná Španielska synagóga. Bola postavená v roku 1868 na Dušní ulici v susedstve kostola sv. Ducha a parčíku so sochou Franza Kafky od Jaroslava Róny. Stojí na pôvodnom mieste Starej školy (Altschul) - najstaršej modlitebny geta z 12. storočia. Tá však v druhej polovici 19. storočia nedostačovala svojou kapacitou potrebám reformnej židovskej obce, ktorá ju v tom čase využívala, preto ju zbúrali a o rok na to postavili Španielsku synagógu.

Svoj zvláštny názov dostala vďaka pôsobivej vnútornej výzdobe v maurskom štýle, inšpirovanom slávnou španielskou Alhambrou. Keď Isabela Kastilská v 16. storočí vyhnala Židov zo Španielska, malá časť z nich sa usadila v Prahe. Ako svoj svätostánok zriadili školu, ktorá sa neskôr začala nazývať Španielska synagóga. V starších písomnostiach sa označuje aj ako „Templ v Dušní ulici”. Autormi projektu boli architekt Josef Niklas a Votjech Ignác Ullmann a samotnú výstavbu realizoval staviteľ Jan Bělský.

V roku 1935 bola k synagóge pristavaná funkcionalistická budova, ktorá do druhej svetovej vojny slúžila ako nemocnica. Synagóga tu mala vestibul a zimnú modlitebnu. V tejto podobe ostala nezmenená až dodnes. Počas druhej svetovej vojny slúžila ako skladisko zabavených synagogálnych predmetov z českých židovských obcí. Štátne židovské múzeum ju získalo do starostlivosti v roku 1955, o tri roky neskôr prebehla celková rekonštrukcia interiéru a o rok neskôr tu bola otvorená expozícia synagogálneho textilu. Od 70. rokov bola synagóga zanedbávaná a v roku 1982 uzatvorená. Do svojej pôvodnej krásy bola obnovená v 90. rokoch 20. storočia.

Majestátny oltár v Španielskej synagóge

V synagóge okrem úchvatného interiéru nájdete aj stálu expozíciu, ktorá mapuje dejiny Židov v Čechách a na Morave v 19. a 20. storočí. Zvláštna pozornosť je venovaná holokaustu českých a moravských Židov v rokoch 1939 - 1945 a terezínskemu getu. Súčasťou stálej expozície na prvom poschodí synagógy je reprezentatívny výber viac než 200 najcennejších strieborných predmetov zo zbierok Židovského múzea v Prahe. Najväčší priestor majú ozdoby Tóry - štíty, ukazovátka, nástavce a koruny, ale aj chanukové a sobotné svietniky, poháre na kiduš, šabatové koreničky, levitské súpravy na umývanie rúk a podobne. V galérii Roberta Gutmanna v zadnom trakte budovy bývalej nemocnice sa konajú krátkodobé výstavy so židovskou tématikou. V synagóge sa dodnes konajú pravidelne bohoslužby, oslavy židovských sviatkoch a významných dní a tiež pravidelné koncerty komornej hudby a ďalšie akcie.

Synagógu si môžete pozrieť v rámci prehliadkového okruhu židovského mesta a kúpiť si tiež kombinovanú vstupenku do nej spoločne s Galériou Roberta Guttmana. Synagóga má bezbariérový prístup a v jej vestibule sa nachádza okrem pokladne aj múzejný obchod so suverními a toalety pre návštevníkov.